DESCARREGAT LA FITXA TÈCNICA

Descarrega’t la fitxa tècnica

La nostra plegadora permet realitzar treballs de plegat metàlic que, per la dificultat que presenten per les seves grans dimensions i gruixos, altres empreses no poden asumir

6 + 14 =