Deformació de planxa

Deformació de precisió, amb acabats de la més alta qualitat, per tot tipus de xapes

PLEGAT

Servei de plegat fins a 6000 mm de llarg i 15 mm de gruix. Disposem d’una plegadora de 500 Tn de pressió i 6 m de llargada.

CORBAT

Corbats de tubs i perfils fins a 100 mm d’amplada, cilindrat de planxes fins a 8mm de gruix i 2 metres d llargada.

EMBUTICIÓ

Servei d’embutició amb punxonadora, fins a 3mm de profunditat i fins a 2mm de gruix.

DEFORMACIÓ DE PLANXA DE PRECISIÓ PER TOTA MENA DE NECESSITATS, FORMES I GRUIXÀRIES

CONTACTA AMB NOSALTRES