ca
caes 
MORENO METALLS
MORENO METALLS

Tall/deformació de planxa i serralleria

Treballem amb tot tipus de metalls: ferro, cor-ten, acer galvanitzat, inoxidable, alumini… i en diferents sectors (indústria, equipaments esportius, administració pública, càmpings, construcció, sector nàutic, hostaleria…). Disposem de professionals i maquinària per a tot tipus de soldadura per a estructures metàl·liques i acabats de peces. La nostra fabricació es basa en estructures metàl·liques, tanques exteriors, escultures, caldereria…