es
esca 
MORENO METALLS
MORENO METALLS

1. Informació a l’usuari

METALLS MORENO ORTIZ  S.L., d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: METALLS MORENO ORTIZ S.L.  tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de dur a terme els serveis contractats, facturar aquests serveis així com facilitar als interessats informació dels serveis que ofereix l’empresa.

Legislació pel tractament i conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial amb el client i, en tot cas, durant el període que la normativa exigeixi en cada cas.

Comunicació de les dades: Les dades no es comunicaran a tercers llevat quan sigui necessari pel compliment d’una obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a METALLS MORENO ORTIZ S.L estem tractant dades personals del seu interès, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades i en aquest cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de les reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. METALLS MORENO ORTIZ S.L.  deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Així mateix, l’informem que té dret a demanar la portabilitat de les seves dades personals.
  • Per exercir els drets anteriors, caldrà que es posi en contacte amb METALS MORENO ORTIZ S.L. a través del correu electrònic info@morenometalls.cat  o per correu postal a l’adreça Ctra. Vilablareix , Nau 1.  – 17181 Vilablareix, indicant quin dret s’exerceix i adjuntant còpia del seu DNI.
  • Qualsevol persona té dret a presentar una reclamació a l’Autoritat de Control en cas de que consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: CTRA. VILABLAREIX, NAU 1 – 17191 VILABLAREIX (GIRONA). E-mail: info@morenometalls.com

Com hem obtingut les seves dades?

  • Les dades personals que tractem a METALLS MORENO ORTIZ S.L.  procedeixen del consentiment exprés del client.
  • Les categories de dades que es tracten són:

– Dades d’identificació
– Adreces postals o electròniques
– Informació comercial
– Imatge

  • No es tracten dades especialment protegides

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.